18 Eylül 2007 Salı

Yay, Ok Yapımı ve Ok Atış Görüntüleri


Yay ve Kiriş Yapımı (Discovery)
Yükleyen okculuksporu. - Diğer spor ve ekstrem spor videolarına göz at.

2- Yay Yapımı Hakkında Genel Bilgiler :

-

Archery - For more funny movies, click here
-
Dünya üzerinde binlerce yıldır yay yapılmakta ve kullanılmaktadır. Bilinen yayların hepsinin yapımını anlatmak bu aşamada beni aşar. Bu yazıda tek parça tahtadan yapılan (internette aramak isterseniz: self bow), İngiliz uzun yayı (long bow) ve Amerikan yerlilerinin yassı yayının (flat bow) nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu tip yaylar için birçok ağaç türü kullanılabilirse de birinci sırada gelenler uzun yay için "porsuk ağacı" (yew), yassı yay için "osage orange"dır (Amerika'da bulunan bir ağaç türü, bildiğim kadarıyla Türkiye'de yetişmiyor). Kara ağaç,akça ağaç ve dişbudak ağacı ikinci sırada gelir (Türk yayı yapımında akça ağaç bir numaradır) . Ayrıca ceviz, ardıç,yabani fındık, akasya, kiraz ve başka birçok ağaçtan da yay yapılabilir.

İyi bir yay yapmak için bir ağaç dalı veya genç bir sürgün değil 10-20cmlik bir kütük gereklidir. Daha ince bir ağaçtan yapacağınız yay kısa sürede deforme olur, çok kalın bir ağaçla işe başlarsanız da çok fazla malzeme ziyan olur. Çünkü elinizdeki kütüğü elma dilimler gibi dilimlemeniz gerklidir (bkz. şekil 1).


4 ila 6 cm genişlikteki bir dilimin kabuğu soyulduktan sonra dıştan 3-4cm'lik bölümü (bazı ağaç tiplerinde dış katmanların da bir bölümünün yontulması gerekir,yazının devamında değinilecek) yay yapımı için kullanılır.Kütüğün boyu yapacağınız yayın tipine göre 160-200cm arasında olmalıdır. Bu boyda malzeme bulamazsanız yayı iki parça olarak da yapabilirsiniz (yazının devamında değinilecek).

İdeali kütüğü balyoz ve kama kullanarak yarmaktır. Bu şekilde liflerin kütüğün bir ucundan bir ucundan bir ucuna nasıl uzandığını görebilirsiniz. Yayı liflerin yapısına göre şekillendirmeniz gerekir. Liflerin boydan boya akışını kesecek olursanız (bkz. şekil 2a)


, bir süre sonra lifler birbirinden ayrılır ve yay kırılır. Lifler bir uçta bir uca helezon şeklinde uzanıyor olabilir veya büyük bir budağın etrafından geçerken yanlara deplase olmuş olabilir (bkz. şekil 2b).


Bu durumda ya eğri bir yayı kabullenir ya da eğri olan dilimleri hiç kullanmazsınız . Zaten siz dıştan düzgün görünecek şekilde yontsanızda yay liflerin akışına göre çalışır. Eğer kütüğü hızarla biçtirmek zorundaysanız ihtiyacınız olanın iki katı genişlikte (8-10cm) biçtirebilir, sonradan lifleri takip ederek yontabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan parçalar (bow staff) iki ucu vernik veya bal mumuyla kaplandıktan sonra 1-2 yıl kurumaya bırakılır. Uçları mühürlemek kuruma sırasında oluşacak çatlamayı azaltmaya yarar. Bu kadar bekleyemem diyorsanız kerestecilerden malzeme alıp direkt kullanabilrsiniz. Bu durumda da fırınlanmıştan ziyade kendi halinde kurutulmuş malzemeyi tercih edin. Fırınlanmış ağaç yay yapımı için çok kuru olabilir. Kütük bulamazsanız da lif yapısı uygun düz kesilmiş (kereste güzel görünsün diye genellikle çapraz kesilir, bu şekilde kesilmiş ağaçtan kesinlikle uzak durun) öz odun kalasından iki yay çıkarabilirsiniz. Öz odun kalasını iki ucundaki halkalara bakarak anlayabilirsiniz (Bkz şekil 3)


Elinize uygun malzeme geçirebilirseniz yayı yontarken dikkat etmeniz gereken en önemli husus hedefe bakan yüzeyin (back of the bow) tek bir büyüme halkasından olmasıdır. Sorun çıkma ihtimali en fazla olan aşama bu olduğu için önce işe bu yüzü hazırlamakla başlayın. Kullanacağınız ağaç iki farklı renk tahtadan oluşuyorsa (Porsuk ağacı öz odunu koyu renk olan ağaçlar) yayın dış 1/3'ü açık renk, içte kalan (ok atarken size bakan taraf) 2/3'ü koyu renk halkalardan olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için açık renk halkaların bir bölümü yontulup atılır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Açık renk dış halkalar da oluştuğu mevsime göre iki farklı tondadır. Bunlardan koyu renk olan bir tanesi seçilmeli ve bu halkaya zarar vermeden üzerindeki halkalar çıkarılmalıdır (bkz şekil 4).


Eğer beyaz odunlu bir ağaç kullanacaksanız (dişbudak gibi) kabuğunu soymanız yeterlidir. Her iki durumda da budakların etrafından heçen lflerin deplasmanına dikkat edin. Düzgün olsun diye budakları yüzeyle sıfırlamayın. Ayrıca bitmiş yayın tam kenarında budak bırakmayın. Yayın üzerinde budak kalması zorunluysa bir santimdan küçük ve ortaya yakın olmalı, böylece etrafından geçen lifler yayın bütünlüğünü sağlayabilir.

Yayın dış yüzeyi hazır olunca kurşun kalem veya tebeşirle yayın orta hattını belirleyin. Orta hattı belirlerken de liflerin akışını takip etmeyi unutmayın. Lifler dümdüz ilerlemiyorsa orta hat da dümdüz ilerlemeyecektir. Sonra bu çizginin orta noktasını belirleyin. Orta noktanın 2,5cm üstünü ve 7,5cm altını işaretleyin. Arada kalan 10cm'lik bölüm yayın tutamağı olacak. Bu bölüm hiç esnemeyecek veya çok az esneyecek (bazı uzun yaylarda) şekilde yapılır. Yayın iki kolunu (limbs of the bow) yapmak istediğiniz boya göre orta noktadan eşit uzaklıkta işaretleyin.160 cm'lik bir okçu yaklaşık 180cm'lik uzun yay kullanır (okçu uzadıkça yay da uzar), yassı yayların boyu 140-170cm arasında olur ama bu aşamada yayı malzemeniz elverdiğince uzun tutun, bitmiş yay çok zayıf kalırsa kısaltarak güçlendirebilirsiniz. Dikkat ettiyseniz yayın tutamağın altında kalan bölümü üstünde kalan bölümünden 5cm kısa kaldı. Bu durum yayın alt kolunun daha sert yapılmasıyla telafi edilir. Ayrıca gekeneksel yayların bu tiplerinde ok elinizin üzerinden atıldığı için okun ucu merkezden biraz yukarıda kalır (arkası ise kirişin merkezine oturtulur) bu da dengesizliğin düzeltilmesine katkıda bulunur.

Artık yayın şeklini orta hatta göre simetrik olacak şekilde işaretleyebilirsiniz. Bu ilk işaretleme yayın şeklini ortaya çıkarmak içindir. Yayı belirli bir ağaçta belirli sertliği oluşturacak tablolara göre milimetrik olarak işaretleyebilirsiniz ama her ağaç türüne göre hazır tablolar bulamazsanız. Uygun ağaç türünü bulsanız da istediğiniz boy ve sertliği bulamazsınız. Bence kaba iş bittikten sonra sertliğini ayarlamak için yavaş yavaş incelterek ara sıra sertliğini denemek daha pratiktir. Uzun yay için tutma yerinden uçlara doğru düzenli olarak 1,5cm'e inceltin. Yassı yay için tutma yerinden sonraki 7,5cm içinde 4cm'e, sonraki 5 cm'de 4,5cm'e çıkın, yay kolunun ortasına kadar bu genişliği koruyun, sonra uçlara kadar 2,5cm'e indirin. Tutma yeri uzun yayda 2,5-3,5 cm çapında, yassı yayda 2,5cm * 3-3,5cm ebatlarında olur. Tutma yerine modern yaylardaki gibi ergonomik girinti çıkıntılar yapmak istiyorsanız bunun için de ayrıca pay bırakmalısınız. Unutmayın ki bu girintiler yayın iç ve yan kısımlarıyla sınırlı olmalıdır, yayın dış yüzüne bıçak değdirmeyin. Geleneksel yaylarda bu bölüme sadece bir parça kumaş veya deri sarılır.


Kalınlık yassı yayda ilk 7,5cm içinde hızla 2,5cm'e, sonraki 10cm'de 2cm'e iner, yay kolunun ortasına kadar bu kalınlık korunur, sonra uçlara kadar tedricen 1cm'e iner. Uzun yayda tutma yerinden uçlara doğru düzenli olarak 1,5cm' iner. Buraya kadarki işlemi çift saplı marangoz bıçağıyla veya hata yapmayacağınıza güveniyorsanız keserle yapabilirsiniz. Kaba işi bittnce bir tahta rendesini mümkün olduğunca ince ayarlayıp yayı bükülmeye başlayıncaya kadar yanlardan ve iç yüzeyinden yavaş yavaş traşlayın. Uzun yayda karakteristik kesit profilini oluşturan sırt hattına özen gösterin (bkz şekil 5). Yay bükülmeye başlayınca iki ucuna 4mm'lik yuvarlak kesitli bir eye ile kiriş oluklarını açın. Kiriş oluklarını yayın yan yüzlerine açın ve iç yüzünde birleştirin, dış yüzeye kesinlikle dokunmayın. Bunlar yayın ayarı (tillering) için takılacak ilk kirişi tutmak içindir. Bu kiriş yayı bükmeden takabileceğiniz kadar uzun olur.Eğer yeterli uzunlukta malzeme bulamadıysanız buraya kadar olan işlemler yaklaşık aynıdır. Tek fark, iki parçalı yapıyorsanız yayın her iki tarafında da bir orta nokta işaretler, sonra üst koldaki orta noktanın altında 5cm daha pay bırakırsınız. İki parçayı birleştirebilmek için üst koldaki bu 5cm'lik payı "V" şekilnde yontun, alt kolda da orta noktadan içeri doğru 5cm'lik "V" şeklinde bir parçayı kıl testere ile kesip çıkarın (şekil 6'da geçme yandan gösterilmiştir).


Geçme mükemmel olana kadar iki ucu eğe ve zımpara ile düzeltin. Tutamağın kesit profiline uyan ve birbirinin içine geçebilen iki tane 10cm'lik pirinç veya paslanmaz çelik boru bulun. Bunlardan içte kalacak olanı 7,5 ve 2,5cm'lik iki parçaya ayırın. 7,5cm'lik parçayı yayın alt bölümüne, 2,5cm'lik parçayı üst bölümüne tutamağı oluşturacak şekilde sıkıca yerleştirin. Dış kılıfı oluşturacak boruyu da alttaki parçanın üzerine geçirin. Çivi veya perçin ile her iki taraftaki boruyu tutamağa sabitleyin, çivileri yüzeyle aynı seviyeye gelene kadar zımparalayın.

Artık son aşamaya geçebilirsiniz. Bu işlemin iki amacı vardır birincisi yayın boylu boyunca çalışmasını sağlamak, ikincisi de yazının başında değinildiği gibi daha kısa olan alt kolun üst koldan biraz dah sert olmasını sağlamaktır. Bu aşamada bir yay terazisine (tillering stick) ihtiyacınız olacak (bkz. şekil 7).


Yaklaşık 90cm'lik bir tahta parçası bulun. Üzerini 5cm'de bir işaretleyin. İlk işaretin üzerine 3cm arayla üç büyük çivi çakın. Yayın tutamağını bu desteğe yerleştirin. Sonraki her işaretin üzerine de küçük bir çivi çakın. Yayın kirişini ilk çiviye yerleştirin, yayın kollarının nasıl büküldüğüne bakın. Düzgün bükülmüyorsa bükülmeyen alanları biraz inceltin. Sadece tahta törpüsüyle çalışın ve yavaş olun, bir yerden fazla malzeme alırsanız yayı boylu boyunca inceltmeniz gerekir. Düzgün bükülüyorsa kirişi bir sonraki çiviye alıp işlemi tekrarlayın. Yay kendi çekme mesafenize ulaşana kadar bu işlemi sürdürün. Çekme mesafesi (draw length) yayı tutan elinizle oku kilitlediğiniz nokta arasındaki mesafedir, kişiden kişiye değişir. Piyasada satlılan yayların gücü (draw weight), genellikle 28inch'de (71cm)- X pound (0,453kg) kuvvet olarak verilir. İşiniz bittiğinde yayın sertliğini kontrol edin (rakam istiyorsanız bir dinamometreyle ölçebilirsiniz. istediğinizden biraz sert olduysa ama çekebiliyorsanız inceltmek için acele etmeyin. Birkaç düzine atıştan sonra biraz yumuşar. Şimdilik törpü izlerini zımparalayın ve kirişin boyunu yaydan 10cm kısa olacak şekilde ayarlayın .

Asıl kirişin boyunu ve kiriş oluklarının açısını belirlemek için kısaltılmış kirişle yayı kurun. Otostopçu işareti gibi yumruğunuzu kapatıp başparmağınızı kaldırın (bu ölçüye "fistmele" denir). Elinizi bu şekilde tutamağın üzerine koyun, kiriş başparmağınızın ucuna gelmeli. Kirişin boyunu buna göre ayarlayın. Yay bu şekilde bükülmüşken asıl kiriş oluklarının hangi açıda açılması gerektiğini görebilirsiniz. Yay kuruluyken kirişin kiriş oluklarının kenarlarına sürtünmemesi gerekir.

Asıl kirişi takıp birkaç saat çalıştıktan sonra yayı inceltmek veya cilalamak konusunda karar size kalmış. Ayrıca uçlarından kısaltarak biraz sertleştirmek de mükündür (yay ne kısaysa o kadar çabuk deforme olur). Geleneksel (dolayısıyla toluen ihtiva etmeyen) bir cila kullanmak istiyorsanız balmumu, keten yağı veya keten yağı gomalak karışımı kullanabilirsiniz.
-

-
- Ok ve Yay Nasıl Yapılır, Nasıl Kullanılır ? (1942 yılına ait PDF dosyası, İng.) ... >>>3- Yay ve Ok Yapımı Hakkında Görüntüler ( youtube ) :

>>">http://www.youtube.com/profile_videos?user=Paleoaleo&p=r

-


-


-

-


--


-


-

--


-


-

21 yorum:

Ali dedi ki...

Çok teşekkür ederim yazılı ve görsel,ayrıntılı güzel bir site hazırlamışsınız.Çok faydalanıyorum.
Fakat ben çok acemiyim ve imkanlarım çok kısıtlı.Yapmaya çalışacağım.İstekliyim!
Ayrıca eski okçulardan İbrahim Okşaş'ı tanıyormusunuz?

Rıdvan Uzuntaş ; dedi ki...

Evet İbrahim Okşaş'ı tanıyorum.Hem sporcum hem arkadaşım.Çok iyi bir okçuydu ama 1992 olimpiyatlarına hakkı olduğu halde götürülmedi,ne yazık ki böyle bir çok Dünya çapında sporcu olacak değerlerimizi okçuluktan soğuttuk,o nedenlede hala başarılı olamıyoruz.Ne zaman doğru ve gerçek yolu bulacağız bilmiyorum ama yinede okçuluğun Türkiye'de yayılıp gelişmesi için uğraş vermeye devam edeceğim.Bir gün gerçek ehil sahipleri bu işi devralıp,okçuluğa gerçek değerini kazandıracaklar.İşte o zaman atalarımızın ruhlarıda rahat edecek.Ecdat uğraşmış yüzyıllarını vermiş okçuluk sporunu Dünya'ya öğretmiş biz ise üstüne toprak serpip gömmeye çalışmışız.Hep beraber bu toprağı okçuluğun üstünden atıp günyüzüne çıkartacağız inşaallah.Çünkü Okçuluk batıl olmayan yegane oyun ve spordur.Saygılar.

mehmet dedi ki...

ben 12 yaşında bir çocuğum.istanbulda oturuyorum.Ailem ok ve yay merakıma tepkiliydi.ama ben yinede bu merakımdan vazgeçmedim.sitenizden çok faydalandım.artık bir yayım ve bir okum var.ben ileride bir okçu olmak istiyorum.bu benim en büyük hayalim.ama bir kursa gitmek istiyorum.yani profesyonel olmak için.artık ailem de işin ilerlediğini görünce önümü açtılar.siz hangi kursu tavsiye edersiniz.çünkü bu benim için gerçekten çok önemli.söylediklerimi değerlendirirseniz sevinirim.
saygılarımla

BOGUALP60 dedi ki...

SAYIN RIDVAN UZUNTAŞ DEDİKLERİNİZ ÇOK DOĞRU ECDADIMIZ ATINI ELSİZ SÜRER OKUNU GÖZÜ KAPALI ATARMIŞ ATIDA OKUDA BİZ DUNYAYA TANITMIŞIZ USTASI BİZİZ AMA BU SİTEDEN BİLE OK VE YAY YAPIMINI YABANCI VİDEOLARDAN İZLİYORUM BENDE YAY YAPMAK İSTİYORUM İMKANLARIM VAR MSN ADRESİNZ VARSA SİZE ULAŞMAK İSTİYORUM.

Rıdvan Uzuntaş ; dedi ki...

okculuk@hotmail.com

Fırat Berent dedi ki...

sayın Rıdvan Uzuntaş ben 19 yasındayım okculuga cok uzun süredir meraklıyım bu sporu yapmayı çok istiyorum. Ok yapımı için verdiğiniz bilgilerden dolayı sıze cok teşekkür ediyorum, msn adresinizi ekledim bana oradan daha fazla yardımcı olacagınız umuduyla.. Tekrar teşekkürler

aygır dedi ki...

Hocam, ben sitenizi yeni keşfettim, okçuluğa da eskiden beri merakım vardı, ok yapımı ile ilgili paragrafları okurken (bkz. şekil 1) gibi göstergeler var, fakat bu şekilleri göremiyorum, nasıl bakıcam bu şekillere?

Adsız dedi ki...

Hocam yay yapmayla ilgili yazinizi okudum. Bende kendime bir yay yapmaya karar verdim ama yay icin kutuk bulmak acikcasi zor cunku yazilan agaclardan bulmam imkansiz gibi, onun icin kavak agaci veya cam agacindan yay yapabilir miyim. Yukarida arkadasin dedigi gibi yazida sekiller gorunmuyor.

Adsız dedi ki...

Hocam ben bi cinar kutugu buldum 5-6 cm capinda daha yeni kesilmis biraz yas, bundan yay olur mu?

mustafa nuri dedi ki...

Sayın hocam saygılar izninizle birkaç soru surmak istiyorum okçuluğa merakım var epeybi zaman önce amatörce birkaç yayda yapıştım ama bugün sizin yay yapım görüntülerinizi gördum tekrar uğraşmak istiyorum hocam mersin balığı zamkını nasıl bulabilirim yada onun yerine herhangi bi balığın hava keside olurmu veyahutta müzk eleti yapımıda kullanılan kemik tutkalıda olurmu hocam ben ayrıca müzik eletide yapıyorum ud imalatı ile uğraşıyorum evde malzeme bulabileceğimi sanıyorum birde karaağaç yay yapımında kullanılırmı daha önce ayva ağacı kullanmıştım tabai sonucu ölçüp değerlendirecek bilğimiz olmadığındandolayı kalitesini kestiremedik birde sizin osmanlı yayı yapı videnuzda sırta yapıştıdığınız siyah malzeme ne acaba boynuzmu yoksa başka bi malzememi bide kriş tendonu nasıl tedarik edebiliriz yoksa kendimiz kurutup hazırlayabilirmiyiz bir yerde kurutulup kaynatılır diye okudum duğrusu nasıl olmalı başka bir sorumda yabancı yapımcılardan birisi izledim nette 2mm lik şeritleri birbirine yapıştırarak yaptı ud tekneside kullandığımız şerileri aynı şekilde yapıştırısak olurmu acaba erik kelebek karaağaç akça ağacın özelliklerini taşıyor bunlardan yapılabilirmi ok yapımı için sürgün dal kullanabilirmiyim Rıdvan hocam çok soru sordum ama kusura bakmayın sizi yormak istemem işte heyecan böyle oluyor bugün nerdeyse 6-7 saat bilisayar başında hep yay ok yapımını seyrettim okudum hocam cevaplama imkanı olursa çok sevinirim teşekürler saygılar

Rıdvan Uzuntaş ; dedi ki...

MUSTAFA NURİ BEY, LÜTFEN MAİLİNİZİ BIRAKIN YADA okculuk@hotmail.com ADRESİNE MAİL ATIN SİZE HER KONUDA YARDIMCI OLURUM.GÖRÜŞMEK ÜZERE.

Adsız dedi ki...

makaralı ok ile klasik ok arasındaki fark nedir

şimdiden teşekürler

Rıdvan Uzuntaş ; dedi ki...

Makaralı Yayın Özellikleri :

- Makaralı yaylarda Riser (yayın ortası, sporcunun yayı tuttuğu kısım) genellikle alüminyum ve magnezyumdan yapılır. Genellikle makaralı yay riser'ları, sert ve bükülmez olmaları için "6061 alüminyum" adı verilen alüminyum, magnezyum ve silikon alaşımından yapılır.
Sistem temel olarak makaralar , kirişler(ipler), ve limbler (riser'ın altına ve üstüne bağlı bulunan tahta, karbon ve fiber gibi malzemelerden üretilen parçalar) üzerine kuruludur. Makaralar, taşıyıcı kirişlerin(kabloların) dönerek gerilmesini sağlar, yay gerildiği zaman potansiyel enerjiyi taşıyan parçalar limb'lerdir. Makaralar ve taşıyıcı kirişler(kablolar) enerji depolanmaz.

- Makaralı yay kaldıraç sisteminin kullanıldığı,modern bir yaydır. Makaralı yayın limbleri genellikle recurve ve longbow yayların limblerinden daha serttir.
Kiriş geri çekildiğinde kasnakların dönerek açılmasına neden olur.Bu kasnaklar kabloların çekilmesini sağlarken limbin büküm yeri böylece enerji deposu olur.
Bu kaldıraç sisteminin kullanımı makaralı yaya karekteristik çekme gücü eğrisini verirken, bir tepe ağırlığına çıkar ve sonrada ağırlığı düşük tutarak lets off’ u (kapalı sağlar) oluşturur.

-Makaralı yayların maksimum çekiş ağırlığına ek olarak tam çekişte ağırlık yüzdesi vardır. Örnek olarak makaralı bir yayın maksimum çekiş ağırlığının 14 kg (30 lb ) ve bırakış yüzdesinin %50 olduğunu düşünelim. Bunun anlamı, çekiş ağırlığının çekiş mesafesinin 3/4'ü kadar bir mesafede maksimuma ulaşacağı ve bu noktadan sonra, eksantrik makaralara sarıldıkça, kaldıraç etkisiyle tam çekişte %50'lik bir çekiş ağırlığı düşüşü olacağıdır. Yani tam çekişte okçu yalnızca 7 kg' lık (15 lb) bir yük taşıyor olacaktır. Böylece okçu çekiş ağırlığı daha fazla olan yayları kullanabilmektedir. Buna bağlı olarak yay gerginken nişan alma süresi daha uzun olabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı bu tip yaylar gittikçe popülerleşmektedir.
Makaralı yayda, göz yeri parçası ve bir su terazili mercek kullanılır. Ayrıca kullanılan tetik kirişe net ve temiz bırakış sağlar, kirişin üstündeki okun paradoksu-spine- (Yayın Vuruş Gücüyle Esneyen Okun Çizdiği Salınım Hareketleri) daha az olur. Bu aksesuarlar sporcuya daha milimetrik nişan almayı ve daha isabetli ok at atmayı sağlar.

- Klasik yaylarda kullanmakta zorlandığımız tetik, göz yeri, mercek, makaralı yay resti gibi bazı aksesuarları makaralı yaylarda kolaylıkla kullanabiliriz.

- Makaralı Yay Bakımı:
Yay mekanik bir cihazdır ve periyodik bakıma ihtiyacı vardır. Her yıl bir uzman tarafından bakımı yapılmalıdır. Gözden geçirilmesi gereken yerler akslar, kiriş, taşıyıcı kablolar, limbler, yükselticiler, aksların yağlanması, pimlerdir.
Kiriş ve kablolar: Düzenli şekilde kiriş ve kablolarınızın tüleren bölümleri balmumu sürtülerek yapıştırılmalı.Sadece makaralı yay için üretilmiş kiriş ipleri kullanmak lazım, diğer yaylar için üretilenler kolayca kopabilir veya esneme yapabilirler.
Eksenlerin yağlanması: Yağlama işlemi her 2000- ok attıktan sonra düzenli periyotlarla yapılmalıdır. Toz, kir, nem gibi ortamlarda çalışıldığında yağlama işlemi aynı gün yapılmalıdır. Pas sökücü yağlar kullanılmaz -WD-40, EZ#7
Yay presi: Yayın boşaltılması için bunu bilen birisi tarafından yapılmalı ve güvenilir yay presleri kullanılmalı.

Yazan : Rıdvan UZUNTAŞ.
Milli Okçuluk Antrenörü
0 532 4114076
okculuk@hotmail.com

ali_sercenk_gobel dedi ki...

yay ipi neyden yapılır veya nereden bulabilirim şimdiden teşekkürler

Rıdvan Uzuntaş ; dedi ki...

http://www.hedefsport.com.tr/sports/tr/index.asp
burdan alabilirsiniz.

Adsız dedi ki...

Rıdvan hocam ben okçuluğa başlamak istiyordum yay aldım set olarak ama bir sorunum var yayın montajını yaptım ama şu ipini takamadım acaba kısamı yoqsa bunun bir püf noktası varmı (hedefsport yayım klasik rolan'dır)

Rıdvan Uzuntaş ; dedi ki...

Aşağıdaki linkte yay kurulumu hakkında bilgi veriliyor :
http://jordansequillion.wordpress.com/2011/10/06/putting-an-olympic-bow-together/

Ahmet MUSLU dedi ki...

Hocam teşekkür ederim yay montajını tamamladım,acaba uzun menzilli ve güçlü yaylar hangileridir,biraz pratikten sonra profesyonel bir yay daha almak istiyorum yumi yayları(japon) hakkında ne dersiniz avcılıkta kullanmak istiyorum

Ahmet MUSLU dedi ki...

Rıdvan hocam teşekkür ederim ama almam gereken yay kurma gereci için bir link verirmisiniz? 2 ucu deri olan aparatla kurmaya çalıştım 3 kere denedim kaydı 4 ncüde yay suratımla bütünleşti yarım saat baygın kalmışım 4 dikiş attılar dudağıma BENCE YAY KURMA SİSTEMİ VİDEOLU OLARAK AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ANLATILMALI YENİ BAŞLAYANLARIN BENİM GİBİ OLMAMASI İÇİN...(Tabi okçuluk aşkım tam gaz) emeğinize sağlık

DeSpErAdO Murat dedi ki...

Rıdvan hocam, ben çocukluğumdan beridir okçuluga meraklıyım ve o zamanlar acemi yaylar yapardm oynamak için. Suan başlangıç için bir long bow yapmak istiyorum. Ağaç olarak ne kullanacağıma karar veremedim, ve bilgilerinizden faydalanmak isterim sizinle nasıl temas kurabilirim?

Rıdvan Uzuntaş ; dedi ki...

Merhaba,
ben yay yapmıyorum, anımsadığım kadarıyla long bow için porsuk ve limon ağacı kullanılıyormuş. Facebok ta yay yapan arkadaşların gurupları var. Kolay gelsin